Menu Zavřeno
montaze

Montáže

Servis a služby

Rekognoskace a průzkum proveditelnosti

Šéfmontáž
Uchycení a zapojení spoje na připravené antény a kabely, směrování, nastavení provozních parametrů spoje. To vše bez použití speciální techniky (slaňování). Vhodné i jako školení pro techniky sítě.

Malá montáž
Odborná montáž technologie, natažení kabeláže do celkové délky 30 m, směrování a konfigurace. Součástí malé montáže může být i dodávka jednoduchých výložníků. Pokud nepředchází malé montáži Site survey, tak za proveditelnost díla odpovídá zákazník. Příprava maximálně 2 hodiny na každou stranu spoje.

Velká montáž
Jedná se o rozšířenou montáž dle konkrétních požadavků a specifikace zákazníka. Velké montáži musí předcházet průzkum a je posuzována individuálně.

Servisní kontejnery
Nonstop přístup k náhradním dílům Vám zajistí služba servisní kontejner. Jedná se o servisní sklad společnosti ALCOMA, ve kterém jsou uloženy náhradní díly na všechny běžně používané spoje, případně po dohodě na přesně specifikovaný typ. Na základě smlouvy je uživatel oprávněn přistupovat do kontejneru 24hodin denně 365 dní v roce. Kontejner obsahuje Vámi definované náhradní díly se sdíleným přístupem, které každý pracovní den aktualizujeme.

Umístění servisních kontejnerů:
Česká republika
Praha: ALCOMA a.s.
Olomouc: Disk obchod & technika, spol. s r. o.
Slovensko
Radošina: WIRCOM, s.r.o.
L.Mikuláš: PROFI-NET, s.r.o.

Aktivní dohled
Služba poskytuje nepřetržitý přehled nad definovanými parametry provozovaných spojů. Dohled je provozován na dispečerském pracovišti se stálou přítomností operátora. Dispečink současně přijímá od klientů hlášení o případných událostech, nebo poruchách a následně zajišťuje prostřednictvím techniků odstranění závad v rozsahu dle domluvené úrovně SLA.

SLA Rychlý zásah
Aktivní dohled
Servisní zásah technika spojený s opravou / výměnou technologie.
Zápůjčku náhradních dílů, nebo výměna technologie
Garantovaný režim služby Rychlý zásah: 6 hodin do příjezdu od nahlášení, 6 hodin do odstranění závady. V praxi je tato doba ve většině případu výrazně kratší. Pro orientační doby dojezdu použijte mapu servisních středisek.

SLA NBD
Aktivní dohled
Servisní zásah technika spojený s opravou / výměnou technologie.
Zápůjčku náhradních dílů, nebo výměna technologie
Garantovaný režim služby odstranění závady do 24 hodni následující pracovní den od nahlášení.

SLA TOP
Tato VIP služba garantuje odstranění závady a zprovoznění spoje jako u SLA Rychlý zásah, ale garantujeme zde obnovení služby nejpozději do 6 hodin od nahlášení závady.

Site survey
předběžný průzkum lokality, který posuzuje možnost a podmínky nasazení rádiového spoje.
Na základě Site survey je zpracován projekt, podle kterého probíhá instalace spoje.

Rekognoskace
změření kmitočtového spektra, výpočet odstupu signálu od šumu a návrh optimálních provozních parametrů spoje (volná pásma).

Profylaxe
Ověření původní instalace před převzetím spoje do péče garantované smlouvou SLA Rychlý zásah